Parne peći

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Parne peći
Parne etažne pekarske peći DADEX namenjene su za intenzivnu proizvodnju.  Poseduju sistem grejnih cevi koji omogućava jednaku distribuciju toplote kroz sve delove peći. Ovo se postiže bez upotrebe bilo kakvih ventilatora ili pokretnih delova. Na ovaj način se dobija ravnomernost pečenja porizvoda bez dodatnih podešavanja. Ložište načinjeno od termoizolacionih materijala u sprezi sa dobrom izolacijom omogućava da peć veoma dugo zadržava toplotnu energiju. Otpadni gasovi se koriste za zagrevanje bojlera za vodu i time se dobija topla tehnička voda. Peć se može zagrevati čvrstim gorivom, peletima, gasom, naftom, pa čak i električnim grejačima. Peć se standardno isporučuje sa mogućnošću rada na čvrsta goriva. Svaka etaža poseduje sopstveni proizvođač pare koji se greje od strane ložišta, ali i dodatne električne grejače kako bi se, ako je to potrebno, dodatno ubrzala proizvodnja pare. Parne peći pružaju najveću ekonomičnost, a mogu se koristiti za pečenje svih vrsta proizvoda.

1) Sistem grejača sačinjen od bešavnih čeličnih cevi debljine 4 mm i prečnika 32 mm, otporan je na visoki pritisak i testiran na temperaturi od 500 °C. Time se garantuje ispravnost cevi na temperaturama pečenja proizvoda. Cevi su raspoređene tako da se dobije ravnomernost pečenja u svim delovima peći. 2) Zidovi na bočnim i zadnjoj strani peći u sprezi sa dobrom izolacijom između samih zidova i spoljne oplate peći zadržavaju svu toplotu unutar peći i maksimalno smanjuju gubitke odavanjem toplote. 3) Ložište parne peći pripremljeno je za loženje čvrstim gorivom, ali se lako može instalirati gorionik na bilo koje gorivo kao i električni grejači koji su proizvod firme DADEX. 4) Generatori pare za etaže i fermentacionu komoru greju se od samog ložišta peći, a poseduju i električne grejače koji vrše brzo dogrevanje kada je to potrebno. 5) Otvori sa prednje strane peći omogućavaju lak pristup kanalima radi čišćenja i održavanja. 6) Bojler za vodu od inoxa nalazi se na plafonu peći i greje od otpadnih gasova. Tako se dobija tehnička voda koju možete koristiti u svojoj proizvodnji. 7) Toplota se prenosi kroz kanale od šamotne cigle i ravnomerno zagreva sve cevi u sistemu.

Najprodavaniji modeli

Parna peć D-PEK 4240

 • vrsta peći parna
 • dimenzije etaže 1250x2020 mm
 • korisna površina 10.00 m2
 • kapacitet (vekne) 160 kom.
 • kapacitet (plehovi) 40 kom.
 • spoljna širina 2000 mm
 • spoljna dubina 2850 mm
 • spoljna visina 2000 mm
 • el.snaga 4.2 kW
 • priključni napon 3x400 V, 50 Hz
 • peć poseduje stabilne termootporne patose
 • svaka etaža poseduje izvor tehnološke pare (švel)
 • uz peć se isporučuje ventilator za odvođenje viška pare
 • Električna peć DADEX D-PEK 4348

 • vrsta peći parna
 • dimenzije etaže 1850x2020 mm
 • korisna površina 15.00 m2
 • kapacitet (vekne) 240 kom.
 • kapacitet (plehovi) 60 kom.
 • spoljna širina 2640 mm
 • spoljna dubina 2850 mm
 • spoljna visina 2000 mm
 • el.snaga 4.2 kW
 • priključni napon 3x400 V, 50 Hz
 • peć poseduje stabilne termootporne patose
 • svaka etaža poseduje izvor tehnološke pare (švel)
 • uz peć se isporučuje ventilator za odvođenje viška pare
  • Lista dostupnih modela

    
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3106 14 06 24 1.50 85 62 160 145
   3 D-PEK 3109 16 09 36 2.20 85 102 160 185
   3 D-PEK 3112 19 12 48 3.00 85 122 160 205
   3 D-PEK 3116 24 15 60 3.75 85 162 160 245
   3 D-PEK 3118 30 18 72 4.50 85 182 160 265
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3212 19 12 48 3.00 125 82 200 165
   3 D-PEK 3215 24 15 60 3.75 125 102 200 185
   3 D-PEK 3218 30 18 72 4.50 125 122 200 205
   3 D-PEK 3224 36 24 96 6.00 125 162 200 245
   3 D-PEK 3227 40 27 108 6.75 125 182 200 265
   3 D-PEK 3230 44 30 120 7.50 125 202 200 285
   3 D-PEK 3233 48 33 132 8.00 125 222 200 305
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3318 30 18 72 4.50 185 82 264 165
   3 D-PEK 3327 40 27 108 6.70 185 122 264 205
   3 D-PEK 3336 50 36 144 9.00 185 162 264 245
   3 D-PEK 3345 60 45 180 11.20 185 202 264 285
   3 D-PEK 3352 70 52 210 13.50 185 242 264 325
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna Š¡irina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4108 18 08 32 2.00 85 62 160 145
   4 D-PEK 4112 21 12 48 3.00 85 102 160 185
   4 D-PEK 4116 26 16 64 4.00 85 122 160 205
   4 D-PEK 4120 30 20 80 5.00 85 162 160 245
   4 D-PEK 4124 36 24 96 6.00 85 182 160 265
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4216 26 16 64 4.00 125 82 200 165
   4 D-PEK 4220 30 20 80 5.00 125 102 200 185
   4 D-PEK 4224 36 24 96 6.00 125 122 200 205
   4 D-PEK 4232 42 32 128 8.00 125 162 200 245
   4 D-PEK 4236 45 36 144 9.00 125 182 200 265
   4 D-PEK 4240 54 40 160 10.00 125 202 200 285
   4 D-PEK 4244 44 44 176 11.00 125 222 200 305
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4324 36 24 96 6.00 185 82 264 165
   4 D-PEK 4336 45 36 144 9.00 185 122 264 205
   4 D-PEK 4348 63 48 192 12.00 185 162 264 245
   4 D-PEK 4360 72 60 240 15.00 185 202 264 285
   4 D-PEK 4372 78 72 288 18.00 185 242 264 325