Električne peći

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Električne peći
Staro je pravilo da je kupac uvek u pravu. A današnji kupci imaju različite zahteve, neko voli standardne vrste hleba, neki se okreću starim tradicionalnim proizvodima, dok treći vole moderne i posebne vrste proizvoda. Kako biste bili u mogućnosti da svima izađete u susret, potrebno je da imate odgovarajuću opremu. Nesumnjivo, najvažniji uređaj u Vašoj proizvodnji je pekarska peć; od nje zavisi hrskavost proizvoda, njegova boja, njegov izgled. Zato je potrebno da peć ispunjava sledeće zahteve:
 • agilnost - brzo postizanje željene temperature
 • kontrola - mogućnost preciznog zadavanja temperature i angažovane snage grejača plafona i patosa, posebno za svaku etažu
 • para - peć mora da poseduje dovoljnu količinu pare kako bi ispratila dinamiku Vaše proizvodnje
 • ravnomernost - svaki proizvod koji izlazi iz peći mora da bude identično pečen kao i bilo koji drugi ispečen u istoj etaži
 • jednostavnost - pored svih mogućnosti koje ima, peć mora da bude jednostavna za rukovanje
 • pouzdanost - peć mora da bude Vaš pouzdan saveznik
 • Električne pekarske peći DADEX ispunjavaju sve ove zahteve i stoga bi trebalo da budu prvi izbor kod opremanja Vaše pekare. Naše peći se isporučuju rastavljene, u delovima, tako da ih je moguće uneti u prostorije sa ograničenim pristupom, u podrume i na spratove.

  Uporedni prikaz tipova upravljanja radom električne peći

  Termoregulator

  Upravljački panel

  TouchScreen

  • Integrisano upravljanje
  • Nezavisne etaže
  • Podeljeni patos i plafon
  • Regulacija snage
  • Merenje temperature švela
  • Blokada hladnog švela
  • Vreme švelovanja
  • Tajmer
  • Tajmer za svaku etažu
  • Recepture
  • Posebne funkcije

  Termoregulatori

  Upravljački paneli

  PLC + touchscreen

  Najprodavaniji modeli

  Električna peć D-PEK 4116

  vrsta peći   električna
  dimenzije etaže   850x1220 mm
  korisna površina   4.00 m2
  kapacitet (vekne)    64 kom.
  kapacitet (plehovi)   16 kom.
  spoljna širina   1250 mm
  spoljna dubina   1850 mm
  spoljna visina   2000 mm
  el.snaga   35 kW
  priključni napon   3x400 V, 50 Hz
  peć poseduje stabilne termootporne patose
  svaka etaža poseduje izvor tehnološke pare (švel)
  uz peć se isporučuje ventilator za odvođenje viška pare 

  Električna peć D-PEK 4224

  vrsta peći   električna
  dimenzije etaže   1250x1220 mm
  korisna površina   6.00 m2
  kapacitet (vekne)    96 kom.
  kapacitet (plehovi)   24 kom.
  spoljna širina   1650 mm
  spoljna dubina   1850 mm
  spoljna visina   2000 mm
  el.snaga   39 kW
  priključni napon   3x400 V, 50 Hz
  peć poseduje stabilne termootporne patose
  svaka etaža poseduje izvor tehnološke pare (švel)
  uz peć se isporučuje ventilator za odvođenje viška pare 

  Električna peć DADEX D-PEK 4348

  vrsta peći   električna
  dimenzije etaže   1850x1620 mm
  korisna površina   12.00 m2
  kapacitet (vekne)    192 kom.
  kapacitet (plehovi)   48 kom.
  spoljna širina   2250 mm
  spoljna dubina   2250 mm
  spoljna visina   2000 mm
  el.snaga   58 kW
  priključni napon   3x400 V, 50 Hz
  peć poseduje stabilne termootporne patose
  svaka etaža poseduje izvor tehnološke pare (švel)
  uz peć se isporučuje ventilator za odvođenje viška pare 

  • Lista dostupnih modela

    
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3006 18 06 24 1.65 65 82 105 145
   3 D-PEK 3009 21 09 36 2.38 65 122 105 185
   3 D-PEK 3012 24 12 48 3.00 65 162 105 225
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3106 18 06 24 1.65 85 62 125 125
   3 D-PEK 3109 21 09 36 2.55 85 102 125 165
   3 D-PEK 3112 24 12 48 3.18 85 122 125 185
   3 D-PEK 3115 27 15 60 3.80 85 162 125 225
   3 D-PEK 3118 30 18 72 4.72 85 182 125 245
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3209 22 09 36 2.19 125 82 165 125
   3 D-PEK 3215 25 15 60 3.16 125 102 165 165
   3 D-PEK 3218 27 18 72 4.32 125 122 165 185
   3 D-PEK 3224 36 24 96 5.76 125 162 165 225
   3 D-PEK 3227 40 27 108 6.48 125 182 165 245
   3 D-PEK 3230 44 30 120 7.50 125 202 165 265
   3 D-PEK 3233 48 33 132 8.50 125 222 165 285
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   3 D-PEK 3327 36 27 108 6.50 185 122 225 185
   3 D-PEK 3336 42 36 132 9.00 185 162 225 225
   3 D-PEK 3345 54 45 180 10.80 185 202 225 265
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4008 24 08 32 2.00 65 82 102 145
   4 D-PEK 4012 27 12 36 3.17 65 122 105 185
   4 D-PEK 4016 32 16 48 4.21 65 162 105 225
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4108 18 08 32 2.00 85 62 125 125
   4 D-PEK 4112 21 12 48 3.00 85 102 125 165
   4 D-PEK 4116 24 16 64 4.00 85 122 125 185
   4 D-PEK 4120 30 20 80 5.00 85 162 125 225
   4 D-PEK 4124 36 24 96 6.00 85 182 125 245
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4212 27 12 48 3.00 125 62 165 125
   4 D-PEK 4216 30 16 64 4.00 125 82 165 145
   4 D-PEK 4220 34 20 80 5.00 125 102 165 165
   4 D-PEK 4224 36 24 96 6.00 125 122 165 185
   4 D-PEK 4228 39 28 112 7.00 125 142 165 205
   4 D-PEK 4232 42 32 128 8.00 125 162 165 225
   4 D-PEK 4236 45 36 144 9.00 125 182 165 245
   4 D-PEK 4240 48 40 160 10.00 125 202 165 265
   4 D-PEK 4244 51 44 176 11.00 125 222 165 285
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   4 D-PEK 4336 45 36 144 9.00 185 122 225 185
   4 D-PEK 4348 54 48 192 12.00 185 162 225 225
   4 D-PEK 4360 72 60 240 15.00 185 202 225 265
   4 D-PEK 4372 80 72 288 18.00 185 242 225 305
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   5 D-PEK 5010 30 10 40 2.50 65 82 105 145
   5 D-PEK 5015 34 15 45 4.00 65 122 105 185
   5 D-PEK 5020 40 20 60 5.26 65 162 105 225
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   5 D-PEK 5110 23 10 40 2.50 85 62 125 125
   5 D-PEK 5115 27 15 60 3.75 85 102 125 165
   5 D-PEK 5120 30 20 80 5.00 85 122 125 185
   5 D-PEK 5125 38 25 100 6.25 85 162 125 225
   5 D-PEK 5130 45 30 120 7.50 85 182 125 245
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   5 D-PEK 5215 34 15 60 3.75 125 62 165 125
   5 D-PEK 5220 38 20 80 5.00 125 82 165 145
   5 D-PEK 5225 43 25 100 6.25 125 102 165 165
   5 D-PEK 5230 45 30 120 7.50 125 122 165 185
   5 D-PEK 5235 49 35 140 8.75 125 142 165 205
   5 D-PEK 5240 53 40 160 10.00 125 162 165 225
   5 D-PEK 5245 57 45 180 11.25 125 182 165 245
   5 D-PEK 5250 60 50 200 12.50 125 202 165 265
   5 D-PEK 5255 64 55 220 13.75 125 222 165 285
     
   Br.etaža Tip peći Snaga peći Br.plehova Kapacitet peći Korisna površina Širina etaže Dubina etaže Spoljna širina Spoljna dubina
   5 D-PEK 5345 57 45 180 11.25 185 122 225 185
   5 D-PEK 5360 68 60 240 15.00 185 162 225 225
   5 D-PEK 5375 90 75 300 18.75 185 202 225 265
   5 D-PEK 5390 100 90 360 22.50 185 242 225 305