Tunelske peći

Hello world! Please change me in Site Preferences -> This Category/Section -> Lower Description Bar

Tunelske peći
Tunelske pekarske peći DADEX namenjene su za masovnu proizvodnju standardnih vrsta hleba, svih vrsta peciva, proizvoda konditorske industrije (razni keksovi, štapići i sl.), podloga za picu, specijalnih vrsta hleba, itd. Svojim automatizovanim radom predstavljaju odličnu osnovu za smanjenje radne snage i postizanje uniformnosti proizvodnje. Namenjene su za mali i srednji kapacitet proizvodnje. Proizvode se u više korisnih širina (0.45 m - 2.45 m) i proizvoljnoj dužini. Tunel peći je podeljen u tri temperaturno nezavisne zone kod kojih se svakoj može nezavisno regulisati temperatura patosa i plafona. Maksimalna temperatura svake zone je 400 °C. U prvoj zoni se vrši prijem tehnološke pare, dok druga i treća zona imaju mogućnost otparavanja (otvaranjem klapni za odvod pare iz zona). Vreme prolaska trake kroz tunel je od 1 - 45 min i može se kontinualno menjati. Brzinom kretanja trake upravlja frekventni regulator. Kompletna kontrola i regulacija rada peći obavlja se industrijskim PLC kontrolerima. Radom grejača upravljaju Solid State releji koji omogućavaju finu regulaciju korišćene električne energije za rad grejača. Korisnik upravlja radom peći preko touch screen displeja . Na njemu su prikazana očitavanja svih relevantnih parametara i putem intuitivnih menija omogućena laka i brza promena parametara u toku rada peći bez potrebe za zaustavljanjem kretanja trake. U peć se ugrađuju različite vrste žičane ili pune metalne trake, u zavsnosti od proizvoda koji se peče. Ukoliko proizvodni proces to zahteva, uz peć se isporučuje kotao za proizvodnju pare. Dimenzije i kapacitet kotla se prilagođavaju dimenzijama peći i tehnološkim zahtevima pečenja roizvoda. Da bi se postigla potpuna automatizacija proizvodne linije, uz peć se, ukoliko to proizvodni proces zahteva, isporučuje automatska fermentaciona komora. Komora vrši prijem proizvoda na ulazu preko transportera i nakon prolaska proizvoda kroz komoru putem predajnog mosta šalje proizvod u peć. Komora je spregnuta sa samom peći tako da se brzina prolaska proizvoda kroz komoru može menjati zajedno sa promenom brzine prolaska proizvoda kroz peć, a naravno, moguće ih je regulisati i odvojeno. Mikroklimatski uslovi u komori se automatski održavaju nakon postavljanja parametara. Radom komore upravlja ista procesna oprema koja se koristi kod peći.

Slider

Video

Linija za hleb sa tunelskom peći Dadex TE-8020

Linija za keks sa tunelskom peći DADEX TE 1010